Vysočina

Vysočina, ležící na pomezí historických zemí Čech a Moravy, se řadí k regionům s nejzdravějším životním prostředím. Vypadá přesně tak, jak si představujeme idylický obraz venkova: kopce, lesy, rybníky, louky, potoky klikatící se skrz mělká údolí a cesty lemované alejemi, které vedou od jedné vesničky k druhé. V ráji pěší turistiky a zimních sportů ovšem najdete celou řadu.

Převzato ze serveru: www.kudyznudy.cz